Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

CC – význam cudzieho slova

skratka výrazu Corps Consularie, konzulárny zbor (medzinárodné označenie konzulárnych vozidiel)