Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cca – význam cudzieho slova

približne, asi, cirka