Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cca - význam cudzieho slova

približne, asi, cirka