Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cedent – význam cudzieho slova

postupiteľ, kto postupuje niekomu nejaké právo, napr. pohľadávku