Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

causa sui – význam cudzieho slova

príčina ako taká