Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cech – význam cudzieho slova

stredoveká stavovská organizácia remeselníkov alebo obchodníkov; prevádzková alebo výrobná jednotka v rámci podniku; slangový výraz pre dlžobu v pohostinskom zariadení