Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

causa mortis – význam cudzieho slova

príčina smrti