Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

causa mortis - význam cudzieho slova

príčina smrti