Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

CD – význam cudzieho slova

kompaktný disk; zariadenie v počítači umožňujúce čítanie kompaktných diskov; skratka výrazu Corps Diplomatique (diplomatický zbor), označenie motorových vozidiel diplomatických zborov