Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

causa bibendi – význam cudzieho slova

dôvod k napitiu