Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

causa bibendi - význam cudzieho slova

dôvod k napitiu