Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

celebrita – význam cudzieho slova

významná osoba, známa osobnosť