Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

causa occasionalis – význam cudzieho slova

príležitostná príčina