Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

causa occasionalis - význam cudzieho slova

príležitostná príčina