Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cefalo-, kefao- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom hlava, hlavov, mozog, mozgový