Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

causerie – význam cudzieho slova

zábavná, vtipná črta (v novinách)