Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

H h.c. – význam cudzieho slova

skratka výrazu honoris causa, čestný akademický titul, napr. čestný doktorát