Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hafnium – význam cudzieho slova

kov vzhľadom pripomínajúci oceľ, značka Hf