Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hajtman – význam cudzieho slova

náčelník, predstavený, hodnostár s vysokou vojenskou alebo civilnou právomocou