Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hagada - význam cudzieho slova

rozprávanie, líčenie príbehov; rozprávania obsiahnuté v Talmude