Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hagada – význam cudzieho slova

rozprávanie, líčenie príbehov; rozprávania obsiahnuté v Talmude