Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

haff – význam cudzieho slova

sladkovodné jazero úzkou kosou oddelené od mora