Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

habeas corpus – význam cudzieho slova

doslova maj telo (nedotknuteľné), historicky prvé slová zákona o ochrane osobnej slobody človeka, prijatého anglickým parlamentom roku 1679