Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hajduk – význam cudzieho slova

ľudový bojovník proti Turkom na Balkáne