Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

habitualita - význam cudzieho slova

vznik návykov, zvnútornenie prežitých skúseností