Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

halftime – význam cudzieho slova

polčas v športových hrách; v džeze polovičné tempo hry