Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

halftime - význam cudzieho slova

polčas v športových hrách; v džeze polovičné tempo hry