Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

habdala – význam cudzieho slova

židovská ďakovná modlitba prednášaná pánom domu, napr. pri ukončení sabatu