Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

halacha – význam cudzieho slova

spôsob života, chodenie; zákonné ustanovenia v Talmude