Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

habitat – význam cudzieho slova

miesto výskytu určitého organizmu, biotop