Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

L L - význam cudzieho slova

rímska číslica 50; označenie veľkosti odevov (S, M, L, XL, XXL, kde S je najmenšia veľkosť)