Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

laboretizum – význam cudzieho slova

ekonomická teória inšpirovaná taylorizmom a technokratizmom