Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ladin – význam cudzieho slova

stratigrafický stupeň alpského triasu