Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ladin - význam cudzieho slova

stratigrafický stupeň alpského triasu