Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

label – význam cudzieho slova

nálepka na tovar, etiketa; vo výpočtovej technike návestie