Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

label - význam cudzieho slova

nálepka na tovar, etiketa; vo výpočtovej technike návestie