Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

l. c. – význam cudzieho slova

skratka výrazu loco citato (lat.) na uvedenom mieste