Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lacrimoso – význam cudzieho slova

v hudbe: plačlivo