Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

laik – význam cudzieho slova

neodborník, neprofesionál; svetský človek, nekňaz