Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

labourizmus – význam cudzieho slova

smer blízky sociálnej demokracii a odborovému hnutiu