Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

labrum

horná časť ústneho ústrojenstva hmyzu; horný pysk živočíchov