Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

laceta – význam cudzieho slova

lesklý ozdobný pásik na odev