Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lajna - význam cudzieho slova

slangové označenie čiary, najmä na ihrisku