Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lagostoma – význam cudzieho slova

tvar úst pri rázštepe pery, zajačí pysk