Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

daktylografia - význam cudzieho slova

starší názov strojopisu