Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

daktyloskopia - význam cudzieho slova

náuka o odtlačkoch prstov, odoberanie odtlačkov prstov a určovanie totožnosti na ich základe