Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

egoizmus – význam cudzieho slova

zdôrazňovanie samého seba, stavanie sa do popredia, sebectvo