Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ekvilibrista - význam cudzieho slova

artista dokonale ovládajúci rovnováhu tela