Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hydraulika – význam cudzieho slova

odbor skúmajúci využitie mechaniky kvapalín, hydraulické zariadenie