Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hydrostatika – význam cudzieho slova

náuka o rovnováhe kvapalín