Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hydrodynamika – význam cudzieho slova

náuka o prúdení kvapalín a pohyboch telies v kvapalinách, súčasť hydromechaniky