Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hydrogamia – význam cudzieho slova

opeľovanie rastlín sprostredkované vodou