Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hydrometalurgia – význam cudzieho slova

výroba kovov mokrými procesmi