Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hydrid – význam cudzieho slova

zlúčenina vodíka s inými chemickými prvkami