Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hydrobiont – význam cudzieho slova

organizmus viazaný na vodné prostredie