Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hydroaerodynamika – význam cudzieho slova

dynamika kvapalín a plynov