Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hydrometeor – význam cudzieho slova

atmosferický jav tvorený kvapkami vody alebo ľadovými kryštálikmi, napr. rosa alebo zrážky