Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hydrofyt – význam cudzieho slova

vodná rastlina